Addiko Bank a.d. Banja Luka Privacy Policy

Effective day 14 lipnja 2018

Saglasnost / Izjava 

Saglasan/na sam da Addiko Bank a.d. i zaposlenici ostalih članica Addiko Bank grupacije mogu koristiti moje lične podatke sadržane u ovom obrascu za prijavu i priloženi životopis u svrhu procjene moje prijave za posao.

Članice grupacije Addiko Bank su: Addiko Bank d.d. (Hrvatska), Addiko Bank d.d. (Slovenija), Addiko Bank a.d. (Srbija), Addiko Bank d.d. (Federacija Bosne i Hercegovine), Addiko Bank a.d. (Republika Srpska), Addiko Bank a.d. (Crna Gora) i Addiko Bank AG (Austrija) (zajedno "Addiko Group").

Pojedine članice Addiko Bank grupacije mogu se nalaziti u zemljama za koje još nije utvrđena odgovarajuća razina zaštite podataka, a lični podaci mogu biti podložni državnom pristupu u skladu s lokalnim zakonima. U sklopu Addiko Bank grupacije implementirane su sve odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu ličnih podataka.

U skladu sa mojom saglasnosti, moji lični podaci mogu se razmjenjivati sa zaposlenicima Addiko Bank grupacije uz dopuštenje Addiko Bank a.d. u vezi sa obradom moje prijave za posao i radi usporedbe podataka navedenih u prijavi sa zahtjevima upražnjenih radnih mjesta Addiko Bank grupacije.

Unutar selekcijskog procesa ili budućih selekcijskih procesa za koje Addiko banka a.d. obrađuje Vaše lične podatke, Addiko Bank a.d. ne namjerava proslijeđivati Vaše lične podatke bilo kome izvan Addiko Bank grupacije.

Prikupljanje ličnih podataka kandidata:

 • Potpuno ime (ime, prezime, srednji naziv, naziv)
 • Slika profila (izborno)
 • Naslov (naziv radnog mjesta)
 • URL profila društvenih mreža (Linkedin, Facebook, Github, StackOverflow, AngelList, Xing, GooglePlus, Twitter ili besplatni unos)
 • Adresa
 • Email adresa
 • Skype ime
 • Broj telefona
 • Tok obrazovanja/školovanja (Naziv ustanove, stepen, period)
 • Radno iskustvo (naziv kompanije, naziv radnog mjesta, period)

Addiko Bank a.d. obično zadržava Vaše lične podatke u bazama podataka do kraja procesa prijave. Međutim, kako bi ste procijenili svoju prikladnost u vezi s nadolazećim slobodnim radnim mjestima, možete dopustiti Addiko Bank a.d. da čuva podatke do maksimalno 24 mjeseca. Ovisno o Vašem izboru, Vaši će podaci biti izbrisani nakon tog vremena.

Ako se prijavim putem otvorene molbe, moje lične podatke pohranit će Addiko Bank a.d. maksimalno 24 mjeseca od datuma podnošenja prijave ili dok ne odustanem od pristanka u bilo kojem trenutku u tom razdoblju i koristiće se isključivo u svrhu zapošljavanja i selekcijskog postupka.

Možete pregledavati, brisati ili izvoziti svoje lične podatke i povući saglasnost u bilo kojem trenutku slijedeći vezu navedenu u potvrdi e-pošte, koju ste primili nakon prijave. Ako povučete Vašu saglasnost, više Vas nećemo moći uzeti u razmatranje za otvorene pozicije.

Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade, koja je bila utemeljena na saglasnosti prije povlačenja saglasnosti. Što se tiče obrade ličnih podataka, imate pravo pristupu Vašim ličnim podacima, pravo na ispravak netačnih i dopunskih nepotpunih ličnih podataka, pravo na brisanje, pravo ograničavanja obrade, prigovor na obradu i podatke prenosivosti, a sve u skladu s uslovima propisanim odgovarajućim propisima nadležnom nadzornom tijelu, kada smatrate da su Vaša prava u vezi zaštite podataka povrijeđena.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacije o korištenju ličnih podataka na osnovu saglasnosti

Korisnik podataka:

Addiko Bank a.d. Banja Luka
Aleja Svetog Save 13, 78 000 Banja Luka
kontakt broj: +387 51 336 510
(plaća se prema tarifnim uslugama telekomunikacijskih usluga)
info.rs.ba@addiko.com

Za sva pitanja ili primjedbe glede zaštite ličnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem: e-mail: loris.gutic@addiko.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihvaćanjem ja:

 • Izričito dajem pristanak da Addiko Bank a.d. može obrađivati sve lične podatke koje sam dala u prijavi za prijavu ili su otkrivene tijekom postupka prijave, uključujući informacije o životopisu, preporuke, zdravstvene podatke i kriminalne provjere, ako je to potrebno za određene ponude za posao (zajedno "Lični podaci") u svrhu procjene moja aplikacija za posao.
 • Prihvaćam da se moji osobni podaci mogu objaviti samo zaposlenicima Addiko Grupe, s dopuštenjem Addiko Bank a.d. u vezi s obradom moje prijave za posao i zbog usporedbe podataka navedenih u prijavi sa zahtjevima upražnjenih radnih mjesta Addiko Grupe.
 • Želim da Addiko Bank a.d. čuva moje lične podatke na maksimalno razdoblje od 24 mjeseca nakon završetka ovog specifičnog procesa zapošljavanja kako bi me uzeli u obzir za sljedeća slobodna radna mjesta. (Ako se ne slažem, podaci se brišu nakon ovog specifičnog postupka odabira).
 • Ako se prijavim samo s otvorenom molbom, pristajem da se moji lični podaci navedeni u prijavi čuvaju od strane Addiko Bank a.d. maksimalno 24 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva.